Життєва стратегія творчої особистості. Розвиток технічних систем, вирішення винахідницьких завдань

   Розвиток техніки, як і розвиток, відбувається за законами діалектики. Тому теорія винахідництва ґрунтується на додатку діалектичної логіки до творчого вирішення технічних завдань. Але для створення працездатної методики однієї логіки недостатньо. Необхідно враховувати особливості «інструменту», за допомогою якого працює винахідник, а це «інструмент» дуже своєрідний — мозок людини. При правильній організації творчої роботи максимально використовуються сильні сторони людського мислення, такі, як інтуїція, здатність уяви, але враховуються — щоб уникнути помилок — і слабкі сторони мислення, наприклад, його інерція.

   Університет винахідницької творчості Thesaurus (Тезаурас — інтелектуальний запас) готує винахідників, здатних вирішувати складні творчі завдання в різних галузях науки і техніки.

Програми навчання школярів:

— групові (діти від 7 — 14 років) — навчання розв’язання задач 1, 2 та 3-го рівня;

— групові (від 14-17 років) — навчання розв’язання задач 1-5-го рівнів.

Програми підготовки студентів вищих навчальних закладів та професійно-технічних установ, коледжів тощо.

— групові-студенти технічних спеціальностей — навчання розв’язання задач 1-5 рівнів (групи не більше 5 осіб кожна);

— групові — студенти гуманітарних спеціальностей — навчання розв’язання задач 1-3 рівнів.

Основні навчальні програми — «метод компенсації», морфологічний метод, «мозковий штурм» (брейнстормінг), «мозкова облога», синектика, алгоритмічна методика та інші евристичні програми.

Вміння користуватися всіма алгоритмами виробляється в процесі практичних занять — спочатку на навчальних завданнях, а потім на нових, взятих із реальної виробничої практики. Учні отримують не тільки практичні знання, необхідні для створення рішень нового покоління, але й гнучкі навички, які стануть у нагоді їм для комунікації.

Програма навчання будується так, щоб не вимагати від учасників будь-яких попередніх знань, лише наявності мінімальної позитивної мотивації

Інженерна (технічна) освіта є запорукою кар’єри та успішного бізнесу найближчі 50-70 років плюс уміння працювати з кадрами – кадри вирішують усе.

Головне — не запізнитись у нову хвилю.

На базі Університету створено «Лабораторію методики винахідництва», яка готує викладачів для університетів технічної творчості та всіх інших вищих навчальних закладів, училищ, коледжів, шкіл винахідницької творчості та простих середньоосвітніх шкіл .

— групові — викладачі, наукові співробітники, конструктори, проектувальники — вирішення винахідницьких завдань 4 та 5-го рівнів (групи не більше 5 осіб);

— групові — допоміжний персонал (лаборанти тощо) навчальних закладів, наукових та дослідницьких інститутів, лабораторій, проектних та конструкторських бюро — вирішення завдань 1-3-го рівня.

Зокрема, “Лабораторія” готує спеціалістів з наступних спеціальностей у сфері освіти:

  • Розробник освітніх траєкторій. Професіонал, який створює «маршрут» навчання нових фахівців з курсів, що пропонуються освітніми установами, у тому числі доступних онлайн, а також тренажерів, симуляторів, стажувань та ін., на їх основі розробляє освітній трек з урахуванням психотипу, здібностей та цілей окремої людини. 
  • Тьютор. Педагог, що супроводжує індивідуальний розвиток учнів у рамках дисциплін, що формують освітню програму, що опрацьовує індивідуальні завдання, що рекомендує траєкторію кар’єрного розвитку.
  • Організатор проектного навчання. Фахівець із формування та організації освітніх програм, у центрі яких стоїть підготовка та реалізація проектів із реального сектора економіки чи соціальної сфери, а вивчення теоретичного матеріалу є необхідною підтримуючою діяльністю.
  • Експерт з «образу майбутньої» дитини. Фахівець із формування можливого способу майбутнього життя дитини та траєкторії її розвитку на основі бажань батьків, здібностей та уявлень самої дитини, що рекомендує освітні програми (творчі, спортивні та ін.), розвиваючі ігри, комп’ютерні програми та ін. для реалізації цієї траєкторії.
  • Ігромайстер. Фахівець із розробки та організації навчальних ігор (ділових, історичних, фантастичних та ін.), супроводу ігор з використанням симуляторів.
  • Тренер з майнд-фітнесу. Спеціаліст, який розробляє програми розвитку індивідуальних когнітивних навичок (наприклад, пам’ять, концентрація уваги, швидкість читання, усний рахунок та ін.) за допомогою спеціальних програм та пристроїв з урахуванням особливостей психотипу та завдань користувача.
  • Ігропедагог. Спеціаліст, який створює освітні програми на основі ігрових методик, виступає ігровим персонажем. У школах заміщатиме традиційного вчителя.
  • Розробник інструментів навчання станам свідомості. Створює програми та обладнання (наприклад, пристрої біологічного зворотного зв’язку) для навчання користувачів продуктивним станам свідомості (висока концентрація, розслаблення, підвищені творчі здібності та ін.).
  • Керівник дитячого R&D. Фахівець, який організовує творчу роботу дітей із вигадування нових дитячих товарів та адаптує їх ідеї для виробництва.
  • Та ін.

Крім того, Лабораторія готує та випускає навчальні посібники – книги, програми, тексти лекцій, збірники завдань тощо.

ТРВЗ — це наука, що розкриває закономірності розвитку систем у техніці, мистецтві, та й у будь-якій іншій галузі, в якій виникають винахідницькі завдання: творчі завдання, нерозв’язні звичними шляхами.

Тому курс ТРВЗ входить як одна з навчальних програм:

— Навчання підприємців ( бізнес-треніги );

— підготовка управлінців усіх рівнів (школа постіндустріального менеджменту) через розвиток системного мислення інтелектуальної еліти України;

— застосовується у практичній психології у тренінгах з психологічної корекції , а для стимулювання творчої діяльності застосовуються психотренажери для аутотренінгу

— Навчання особового складу для авіації , космонавтів і дослідників космосу ; 

— підготовка співробітників розвідувальних служб (розвідка — це не наука, а мистецтво), оперативників силових відомств, бійців військ спеціального призначення  — для вирішення нестандартних завдань, прийняття рішень в екстремальних та нестандартних ситуаціях.

У розвитку техніки поєднуються два шляхи — еволюційний (не більше рівня) і революційний (перехід із рівня на інший). Схематично цей розвиток можна у вигляді ламаною лінії з великою кількістю поворотів. Вузький фахівець добре бачить напрямок одного відрізка. Думаючи про майбутнє, він схильний бачити це майбутнє розвитком сьогодення, він ніби подумки продовжує кінцевий відрізок лінії. Розуміючи обмеженість існуючих технічних засобів, фахівець виразно бачить нерозв’язні завдання, стіну, у яку впирається уявне продовження даного відрізка. Але діалектика розвитку техніки така, що «нерозв’язні» завдання вирішуються «обминаючи» — принципово новими технічними засобами. І ось цього деякі фахівці не розуміють: труднощі, непереборні відомими нині техніці засобами, вважають непереборними взагалі.

«Неможливо» тому і виникає, що, не знаючи, як це станеться, заздалегідь кажуть, що цього взагалі не може бути. А треба сказати: буде, хоча поки що невідомо, як саме.

Винахідник повинен як би переступити через слово «неможливо», забути на якийсь час про нього. Вже одного цього часом достатньо, щоб майже автоматично дійти нової технічної ідеї. Звичайно, може статися так, що шлях до вирішення виявиться довгим та важким. Але ж і найдовший шлях починається з першого кроку.

Методика винахідництва не є «самовчителем» або рецептом для штампування винаходів. Її мета – наукова організація творчої праці.

«Світ безмежний, всесвіт невичерпний, і людському розуму ніколи не загрожує безробіття.» © Альтшуллер «Алгоритм винаходу» 1973

«Конструювання майбутнього»

(Відділ розробок та замовлень):

067-395-15-87

bionlifeua@gmail.com

«Скільки людей називали мене фантазером, як глузував з моїх ідей наш заблуканий короткозорий світ. Нас розсудить час» © Нікола Тесла

«Генератор ідей»

(Відділ наукового співробітництва):

067-380-90-25

bionlifeua@gmail.com