Міста постнаукового світу. Розумне місто ХХІ століття

Ми живемо в епоху переходу від індустріальної фази економічної суспільної формації до постіндустріальної. Корінна зміна виробничих технологій (продуктивних сил) означає докорінну зміну виробничих відносин. Новий технологічний устрій диктує новий соціальний устрій та нову систему базових цінностей. У поєднанні з прогресом на соціально-політичній арені, прогрес у галузі науки і техніки може стати ключовим прискорювачем цього процесу.

   Проекти компанії «Bion — element of life» вкрай важливі своєю соціальною спрямованістю, гуманізмом прагнень у майбутнє, випереджаючим розвитком творчих ідей, прагнення ансамблевої цілісності рішень для всієї народогосподарської діяльності:

 • створення конкурентної постіндустріальної економіки України , розвиток постіндустріальних проектів та економічних форм;
 • сприяння неухильному, всеосяжному та стійкому економічному зростанню, повній та продуктивній зайнятості та гідній роботі для всіх;
 • створення міцної інфраструктури, сприяння забезпеченню всеосяжної та сталої індустріалізації та впровадження інновацій;
 • використання робототехніки для замикання у країні транскордонних виробничих ланцюжків;
 • створення повністю нових роботизованих виробничих ланцюжків, які раніше були відсутні всередині країни, від видобутку сировини до кінцевого споживання;
 • оптимізація виробництва, орієнтованої експорту продукції високих переділів;
 • забезпечення раціональних моделей споживання та виробництва;
 • повсюдна ліквідація бідності у всіх її формах;
 • ліквідація голоду, забезпечення продовольчої безпеки та покращення харчування та сприяння сталому розвитку сільського господарства;
 • безпека здорового способу життя та сприяння благополуччю для всіх у будь-якому віці;
 • забезпечення всеосяжної та справедливої ​​якісної освіти та заохочення можливості навчання протягом усього життя для всіх;
 • забезпечення доступу до недорогих, надійних, стійких та сучасних джерел енергії для всіх;
 • забезпечення відкритості, безпеки, життєстійкості та стійкості міст та населених пунктів;
 • збереження та раціональне використання океанів, морів та морських ресурсів на користь сталого розвитку;
 • захист, відновлення екосистем суші та сприяння їх раціональному використанню, раціональне управління лісами, боротьба з опустелюванням, припинення та звернення назад процесу деградації земель та припинення процесу втрати біологічної різноманітності;
 • реформування громадянського суспільства та становлення правової держави, побудова соціуму з наукового погляду (науковий соціалізм);
 • участь у розробці та реалізації програм суспільного та державного розвитку;
 • пошук шляхів удосконалення системи державного управління та скорочення надлишкових функцій державних органів;
 • формування їхньої класової самосвідомості;
 • формування ефективно працюючого механізму вирішення спорів між громадянином та державою;
 • підвищення міжнародного авторитету України;
 • підвищення ролі України у міжнародних організаціях на основі реального рівноправного членства;
 • сприяння побудові миролюбних та відкритих товариств;
 • активізація роботи механізмів глобального партнерства;
 • зниження рівня нерівності всередині країн та між ними;
 • і багато іншого.

 Підрозділи компанії працюють на основі кібернетичного принципу управління «човном» при постійному контролі її розташування щодо кінцевої мети.

Наше завдання – перетворювати потреби суспільства на вигідні можливості.

«Конструювання майбутнього»

(Відділ розробок та замовлень):

067-395-15-87

bionlifeua@gmail.com

Ми постійно навчаємось, збираємо інформацію, відстежуємо інновації, перевіряємо та оцінюємо результати, вносимо поправки, що дозволяє покращувати наші товари та послуги.

«Прозорливість у тому, щоб помічати невидиме» © Дж. Свіфт

 «Генератор ідей»

(Відділ наукового співробітництва):

067-380-90-25

bionlifeua@gmail.com