Аерогради. Повітряні міста нового світу

«Містобудування – це вираження життя суспільства засобами архітектури.

На що здатна ця цивілізація, покаже відповідний етап розвитку містобудування. Це буде архітектура, в якій воєдино зіллються матеріальний та духовний розвиток.» © Ле Корбюзьє

«Конструювання майбутнього»

(відділ розробок та замовлень):

067-395-15-87

bionlifeua@gmail.com

«Основна риса прогнозування міст майбутнього полягає не так у пошуку нових технічних можливостей та способів будівництва, скільки в науковому передбаченні соціальних зрушень, ускладнення життєдіяльності міста, перетворень сфери виробництва та структури суспільства, життя, побуту та відпочинку людей, що населяють міста.» © М. Рагон

«Генератор ідей»

(Відділ наукового співробітництва):

067-380-90-25

bionlifeua@gmail.com