Територіально-виробничий комплекс. Місто — технопарк

Технологічні лінії, обладнання, прилади для металообробної промисловості

Проекти комплексів будівельної промисловості

Технології. Матеріали

Виробничі лінії, обладнання, прилади для бетонної, керамічної, скляної та ін. галузей

Лісові, деревообробні та целюлозно-паперові комплекси.

Проекти. Будівельні технології. Матеріали

Виробничі лінії, обладнання, прилади для лісової, деревообробної та целюлозно-паперової промисловості.

Легка промисловість.

Проекти комплексів Будівельні технології. Матеріали

Виробничі лінії, обладнання, прилади для текстильної, швейної, шкіряної, хутряної, взуттєвої і т.п. галузей

Хімічна промисловість

Зелена хімія.

Сміттєпереробні комплекси

Складська та комплектувальна логістика

Наукова організація праці. Інжинірингові послуги

Постіндустріальна парадигма виробництва полягає в тому, що людина виключена з процесу оперативного супроводу виробництва. Він займається лише стратегічним управлінням та обслуговуванням виробництва. Це і називається постіндустріальна парадигма індустрії.

   Щоб у масовому порядку могла діяти ця нова парадигма індустрії, щоб нових підставах формувалися нові виробничі комплекси, стара індустрія повинна була бути повністю зруйнована, усунена як конкурент.

   Ринок пред’являє попит продукції реіндустріалізації. Продукція в новій парадигмі створених виробництв виявляється суттєво дешевшою, суттєво якіснішою і — що важливо – це продукція якісно нового рівня. Наразі ми стоїмо на порозі переходу до цієї сучасної парадигми виробництва.

   Необхідне будівництво з нуля абсолютно нової промисловості, повністю автоматизованої та дуже високопродуктивної. Вона просто витіснить із ринку зовнішніх конкурентів. Решта дедалі більше програватимуть у конкурентній боротьбі, оскільки вони на кілька років відставатимуть від нас у процесі будівництва індустрії на нових засадах.

   Зараз ми знаходимося на початку нового ривка, і ми у хорошому становищі тому, що значною мірою усунули стару промисловість, щоправда, ціною великої крові. Однак, не повністю, є ще наявність старої індустрії, яка має своїх лобістів і яка через державний механізм щосили перешкоджає прогресу.

   Ми маємо розпочати процес реіндустріалізації. Виробляти, виробляти та виробляти — це має бути магістралом розвитку України у майбутнє десятиліття.

   Необхідне відповідне законодавство, яке припускає ту чи іншу екстериторіальність для бізнесу. Або вільні та високотехнологічні зони зі своїм податковим режимом.

© Є.В. Гільбо «Постіндустріальний перехід та світова війна»

  1. Комплексне та найрозумніше використання всіх ресурсів — природних, матеріальних, людських.
  2. Розвиток нових галузей виробництва, пошук нових джерел енергії нових матеріалів, здатних революціонізувати виробництво.
  3. Високий культурно-технічний рівень трудящих.
  4. Органічне поєднання науки з виробництвом та швидкі темпи розвитку науки та техніки.
  5. Комплексна механізація та повна автоматизація виробництва.
  6. Розробка та освоєння нових технологій — лазерної, мембранної, плазмової, вакуумної, детонаційної і т.п.

   Якщо будь-яка країна світу матиме мережу таких центрів, багатогалузевих заводів на базі кооперації, технопарків, ремісничих міст-артілей з чітким цілепокладанням, де можна створювати абсолютно новий кінцевий продукт на базі передових технологій, значить, у неї є майбутнє. Їй буде що запропонувати світові.

   Реорганізовуємо традиційні галузі промисловості у нові центри переваги у галузі наукових досліджень та виробництва. Створюємо виняткову, нову якість життя. Позначаємо дорогу у майбутнє.

Ласкаво просимо на зустріч з вашим майбутнім!

«Конструювання майбутнього»

(Відділ розробок та замовлень):

067-395-15-87

bionlifeua@gmail.com

   Навіть найскромніші винаходи та вдосконалення – це завжди новий додатковий резерв, що дозволяє підвищити якість продукції, продуктивність праці, економити сировину та матеріали.

«Генератор ідей»

(Відділ наукового співробітництва):

067-380-90-25

bionlifeua@gmail.com