ТРВЗ для підприємців

Ви можете знову і знову намагатися вирішити проблеми власними силами. І, швидше за все, вам це колись вдасться. Ціною втраченого часу та втрачених можливостей. А можна вже зараз вирішити складне завдання та отримати економічний ефект: скорочення витрат, зниження енергоємності, покращення логістики, залучення нових клієнтів, створення нових продуктів, покращення прибуткової складової та інше. При цьому у співробітників підприємства з’являться навички, які допоможуть у майбутньому вирішувати проблеми у міру їхнього виникнення.

Тому до програми бізнес-тренінгів включено курс Теорії вирішення винахідницьких завдань «Методика початкового імпульсу» на базі Університету технічної творчості « Thesaurus » :

 1. індивідуальні — генеральні директори, ТОР-менеджмент компаній, наукові співробітники, конструктори, проектувальники, креативні фахівці (креативники) тощо. — Вирішення завдань 1-5-го рівнів (групи не більше 5 осіб);
 2. групові — середня ланка менеджменту, допоміжний персонал — вирішення завдань 1-3-го рівня)

Основні навчальні програми — «метод компенсації», морфологічний метод, «мозковий штурм» (брейнстормінг), «мозкова облога», синектика, алгоритмічна методика та інші евристичні програми.

Вміння користуватися всіма алгоритмами виробляється в процесі практичних занять — спочатку на навчальних завданнях, а потім на нових, взятих із реальної виробничої практики.

Можна скільки завгодно вирішувати проблему з різних боків, але який сенс, якщо потрібного результату так і немає. Потрібні сильні та ефективні інструменти. За допомогою ТРВЗ та інших креативних методик можна вирішувати проблеми, що накопичувалися роками та гальмували розвиток підприємства.

На лекційних заняттях застосовується моделювання виробничих процесів та ситуацій, що передбачає імітацію реальних умов професійної діяльності, конкретних специфічних операцій, а також моделювання відповідного робочого процесу та створення інтерактивної моделі. Отримані знання, що навчаються, зможуть застосовувати при практичній реалізації інноваційних проектів, пов’язаних з розробкою та виробництвом нових виробів.

Корпоративне навчання співробітників не той випадок, який можна відкласти на потім. Поки одні компанії думають, інші діють та отримують результати. Озброїться креативними інструментами ТРВЗ і першими зробіть те, чого ще не додумалися інші. Теорія вирішення винахідницьких завдань — ефективна методика вирішення завдань визнана у всьому світі, дозволяє:

 • Розробляти нові продукти та технології, впроваджувати інновації на підприємстві.
 • Знижувати витрати та зменшувати собівартість товарів.
 • Виявляти та вирішувати існуючі проблеми всередині компанії.
 • Розвинути творче та системне мислення, усувати протиріччя під час вирішення завдань.

В результаті освоєння курсу «ТРВЗ» учень буде здатний:

 • використовувати техніку організації процесу вирішення складних проблемних ситуацій, планувати застосування інструментальних засобів вирішення винахідницьких завдань та контролювати ефективність їх використання;
 • аналізувати проблемні ситуації, виявляти та ранжувати ключові завдання, а також застосовувати техніку їх прискореного вирішення (як індивідуально, так і у складі робочої групи);
 • проводити аналіз внутрішнього функціонування системи, що вдосконалюється, виявляти завдання її подальшого розвитку із застосуванням комплексу аналітичних інструментів;
 • проводити аналіз зовнішнього функціонування вдосконалених систем, визначати сукупність споживчих цінностей, що ними реалізуються, і порівнювати їх з конкуруючими системами;
 • вирішувати поставлені завдання, у тому числі за прогнозуванням, з використанням типових структурних моделей, методик перенесення функцій, використання базових закономірностей розвитку систем;
 • використовувати методи інтуїтивного, систематичного та спрямованого пошуку вирішення нетривіальних завдань;
 • будувати функціональні схеми досліджуваних об’єктів, виявляти зони зайвих витрат та вирішувати завдання щодо їх зниження;
 • використовувати основні види інформаційних засобів підтримки процесу вирішення проблемних ситуацій та практичних завдань на основі принципів застосування баз прийомів усунення протиріч, стандартних рішень, покажчиків фізичних ефектів;
 • працювати над пошуком нових ідей у ​​колективі та розуміти функції учасників творчого процесу.

Гроші приходять до того, хто виявляє пошукову та творчу активність, а не котиться по накатаній площині.

   Сьогодні у світі росте нове покоління, активне та амбітне, готове генерувати ідеї та перетворювати їх на бізнес. Попереду у молодих дослідників серйозна наукова робота, за результатами якої багато новітніх розробок буде впроваджено у виробництво і згодом застосовано у повсякденному житті. Нас чекає нове «золоте століття» розквіту .

«Конструювання майбутнього»

(Відділ розробок та замовлень):

067-395-15-87

bionlifeua@gmail.com

   Одна машина може зробити роботу п’яти звичайних людей; жодна машина не зробить роботу однієї непересічної людини.» © Елберт Грін Хаббард

«Генератор ідей»

(Відділ наукового співробітництва):

067-380-90-25

bionlifeua@gmail.com