Технології майбутнього

Адитивні технології.

Квантовий копір

Виробництво металу в плазмі та в умовах штучної невагомості

Церебральний сортінг.

Мудромір

Молекулярні машини

Церебральне злиття

Телепортація вантажів

   Англійський економіст Девід Ріккардо вважав, що країна повинна випускати переважно ті товари, які традиційно мають більш високу якість, ніж інші країни.

   Подолання технологічного розриву, що постійно відтворюється, між ядром і периферією світової економічної системи вимагає від країн, що розвиваються, проведення активної науково-технічної та інноваційної політики.

   Інвестиції в освоєння проривних напрямів на ранніх етапах їх впровадження дозволяють отримати надприбутки від монопольного використання нових технологій. У міру їх поширення та вдосконалення зростають масштаб та капіталомісткість виробництва, формуються коопераційні зв’язки, відбувається навчання кадрів, організується ринок. Входження на нього стає дедалі дорожчим. Тому запізнення з освоєнням нових технологій тягне за собою нелінійне збільшення витрат на їхнє відтворення, що створює непереборні бар’єри для країн, що відстають.

   Для прориву України до складу розвинених країн потрібна концентрація ресурсів на освоєнні перспективних напрямів науково-технічного прогресу. На це має бути націлена економічна політика держави, включаючи її структурну, податково-бюджетну та грошово-кредитну складові.

   «Non progredi est regredi» — Не йти вперед — значить йти назад.

Детальніше про ці та інші проекти

«Конструювання майбутнього»

(Відділ розробок та замовлень):

067-395-15-87

bionlifeua@gmail.com

Запропонувати свої проекти

«Генератор ідей»

(Відділ наукового співробітництва):

067-380-90-25

bionlifeua@gmail.com