Наукова діяльність. Алхімія. Універсальна наука

Обладнання, інструменти тощо. для ведення наукової діяльності

Проект «Патентна бібліотека природи»

Інтеграція та диференціація науки — це дві сторони єдиного процесу, що визначається як предметом пізнання, рівнем знань, методами та засобами дослідження, так і новою роллю науки у суспільстві. В основі інтеграції лежить ряд об’єктивних факторів і, насамперед, відкриття загальних законів, властивих всім формам руху матерії (принцип відносності, закони збереження, інформаційний зв’язок, структурність матерії та інші), та діалектичний зв’язок усіх форм матерії, визначення місця та ролі нижчих форм матерії у вищих.

   Зараз для вивчення одного й того самого об’єкта, наприклад біологічного, використовуються засоби дослідження, характерні для найрізноманітніших наук (фізики, хімії, кібернетики, біології). Без комплексності дослідження, в якому обов’язково беруть участь різні науки зі своїми специфічними методами та засобами, вже неможливо отримати нові дані про біологічні об’єкти на молекулярному та домолекулярному рівнях, не можна розкрити процес обміну, фізіологічні функції, спадковість тощо.

   Тому сьогодні, під впливом діалектичного процесу інтеграції та диференціації наук, виникла проблема проектування лабораторій, пристосованих для проведення досліджень у широкому діапазоні, заснованих на використанні різних методів, лабораторій, у яких без їхньої реконструкції та порушення робочого процесу можна було б вирішувати різноманітні експериментальні завдання.

   Таким чином, процес проектування лабораторій, відбиваючи рівень розвитку науки, пройшов етапи створення елементарно гнучких, потім «жорстких» систем їх організації, а в даний час вступив в етап формування перспективно гнучких систем, які володіють необхідною технологічною маневреністю в межах незмінної планувальної основи або створюються шляхом проведення необхідної технологічної та планувальної трансформації.

Науково-технічна інтелігенція – ударна сила прогресу

«Конструювання майбутнього»

(Відділ розробок та замовлень):

067-395-15-87

bionlifeua@gmail.com

Король, який заснував Нову Атлантиду, дуже «боявся нововведень та впливу чужих вдач». Він заборонив підданим плавання до інших країн, оточив країну непроникною завісою таємничості. Лише раз на 12 років із королівства відпливало у різних напрямках два кораблі. На кожному було по три вчені. Вони вирушали у довгострокове, 12-річне секретне відрядження — знайомитися з науками, мистецтвами, виробництвами та винаходами всього світу. Дорогі товари з корабля змінювалися не на золото, не на шовку чи прянощі, а на книги, інструменти, машини… Завдання у «відряджених» було одне — «набути світло, хоч би в якому кінці землі він забрегнув». Їх так і називали – покупці світла». © Ф. Бекон «Нова Атлантида»

«Генератор ідей»

(Відділ наукового співробітництва):

067-380-90-25

bionlifeua@gmail.com